Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Zápis do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Podhoranoch oznamuje rodičom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude dňa 5.5.2020 v budove MŠ Podhorany od 8,00hod. do 11,00hod.

  • k zápisu je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť
  • lekárske potvrdenie v tomto prípade nie je povinné, ale je potrebné ho dodatočne dodať  30.6.2020. V tento deň od  8,00 hod. do 11,00hod. si rodičia môžu v MŠ Podhorany aj prevziať Rozhodnutie. V prípade, ak potvrdenie nebude doručené do tohto dátumu, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt v trvaní 3 mesiacov a následne po doručení potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy

Zákonné podmienky:

Prednostne sa do materskej školy prijímajú

  • deti, ktoré dovŕšili piati rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti ktoré majú trvalý pobyt v obci Podhorany

Zápis detí sa uskutoční bez detí, zákonný zástupca dieťaťa musí mať ochranné rúško a rukavice , do budovy MŠ sa môže vstupovať len po jednom.