Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzne nariadenie o podmienkach poskytovania dotácii a finančného príspevku z prostriedkov obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuly v obci Bádice dňa: 22.09.2021
VZN prerokované schválené dňa: 06.10.2021
VZN zverejnené dňa: 07.10.2021
VZN nadobúda účinnosť dňom: 22.10.2021