Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Záverečný účet obce Bádice za rok 2019

Predkladá : Ing. Stanislav Gál
Spracoval: Žofia Kunová

V Bádiciach, dňa 29. mája 2020

Návrh záverečného účtu:

  • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 01. júna 2020
  • zverejnený na webovom sídle obce dňa 01. júna 2020

Záverečný účet schválený OZ v Bádiciach, dňa 24.06.2020, Uznesením č.: 13/2020

Záverečný účet:

  • zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.06.2020

Prílohy