Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obec Bádice leží na severozápadnom úpätí Tribečského pohoria. Jej existencia je písomne nepriamo doložená už v r. 1233, priamo až r. 1291. Samostatný vývoj obce bol zaznamenaný do roku 1960. Od tohto roku sa Bádice, spolu s obcami Mechenice a Sokolníky, zlúčili do novovytvorenej obce, ktorá prijala názov Podhorany. Samostatnou obcou sa Bádice stali opäť na základe úspešného referenda o osamostatnení po komunálnych voľbách v decembri 2002.

V obci sa náchádza bývalá školská budova, ktorá v minulosti slúžila ako škola, aj ako materská škola. V roku 1977 bola škola zrušená a naše deti začali navštevovať školu v Podhoranoch. Do roku 1991 bola ešte budova využívaná ako materská škola, v súčasnosti deti navštevujú materskú školu taktiež v Podhoranoch.

V Bádiciach je postavený kultúrny dom, ktorý si občania stavali v roku 1958 v akcii “Z”. Nakoľko táto budova bola značne zanedbaná a tým aj nevyužívaná, od roku 2003 sme pristúpili k jej obnove: zaviedli sme vodu, vybudovali sociálne zariadenia, opravili strechu, vymenili okná, zriadili kuchynku a zateplili budovu. Tento objekt sa zároveň stal aj sídlom obecného úradu. Kultúrny dom je obcov využívaný na rôzne akcie a oslavy (MDŽ, Deň matiek, MDD, posedenie s dôchodcami, súťaž vo varení guláša, posedenie s jubilantmi, ako aj rôzne zábavy), zároveň aj naši občania ako aj občania okolitých obcí využívajú túto budovu na rôzne spoločenské podujatia.

Historickou dominantou je rímsko-katolícky kostol Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1903. Kostol sa nachádza v centrálnej časti obce, kde v roku 2010 bola uskutočnená “Rekonštrukcia centrálnej časti Bádic – 1. etapa”, financovaná v rámci Programu rozvoja vidiek SR 2007-2013, opatrenie č. 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí, kde boli vybudované cesty, chodníky a priestor pred kostolom. V spomínanej akcii “Z” bol taktiež vybudovaný Dom smútku. V roku 2008 sme urobili oplotenie pohrebiska, v roku 2009 bola urobená rekonštrukcia tejto stavby a vybudovaná prístupová cesta k nej.