Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Na podnet bádického richátara Gašpara Gála predali bádickí urbárnici v roku 1900 svoj urbársky les lefantovskému barónovi Leopoldovi Ďulai-Edelsheimovi (Gyulay-Edelsheim) za 32 000 korún. Ako oldomáš im barón prisľúbil, že vystrojí pre celú obec (Bádice mali vtedy 350 obyvateľov) celodennú veselicu spojenú s honosným obedom. Bádičania mu odkázali, že by ich viac potešilo, keby im pomohol s vybudovaním novej kaplnky.

Barón Leopold Edelsheim svoje slovo dodržal, lebo už o rok neskôr poslal na účet farnosti Podhorany tisíc zlatých s podmienkou, že sa účelovo použijú na stavbu bádickej kaplnky.

Pred stavbou kaplnky bolo treba vybaviť povolenie od Biskupského úradu v Nitre. Zastupiteľstvo obce sa úradne zaviazalo, že bude z vlastných zdrojov natrvalo udržiavať bádickú kaplnku. Dňa 18. marca 1902 sa konalo požehnanie a uloženie základného kameňa, za prítomnosti Mateja Arpáša, Žigmunda Arpáša a Michala Gála. Murárske práce previedol jelošovský majster Eliáš Desat (rozpočet 932 korún). Stavba bola ukončená v roku 1903.

Drevenný oltár bádickej kaplnky vyrezal mechenický stolár Urban Tešik (Tyessik) za 70 zlatých. Zariadenie interiéru sa s povolením Biskupského úradu zaplatilo z fondu mechenického kostola. Z Budapešti som objednal poniklovaný kandeláber (firma Rétay és Benedek), dve oltárne sochy anjelov, jeden oltárny kríž, tri kánonické tabuľky, šesť svietnikov a dve sväteničky. Na podnet sokolníckeho organistu, Jozefa Kőszegiho, si veriaci zakúpili harmónium za 270 korún. Oltárny obraz znázorňujúci Pannu Máriu sa dočasne zapožičal z farského kostola. S poverením biskupa Imricha Bendeho som bádickú kaplnku požehnal dňa 11. októbra 1903, na sviatok Panny Márie, Veľkej Pani Uhrov/Maďarov (Magyarok Nagyasszonya; Magna Domina Hungarorum).

Popis týchto udalostí som zverejnil v týždenníku Nyitramegyei Szemle (18. október 1903, č. 42). Môj článok je veľkým poďakovaním všetkým dobrodincom, ktorých bolo skutočne veľa. Najviac nám pomohol barón Leopold Ďulai – Edelsheim z Lefantoviec, ktorý poslal okrem tisíc korún aj 33 000 pálených tehál, 7000 škridiel a 52 metrov kubických tvrdého dreva na pálenie vápna. Obed Dolné Lefantovce nám bezplatne povolila nabrať v ich chotári potrebné množstvo piesku,… Zdroj: RÁCZ, Štefan. Zabudnutá minulosť. Z dejín Podhorian a Bádic. Nitra: Publica Nitra, 2011. ISBN 978-8089471-09-6