Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Oznam k zisteniu výskytu vtáčej chrípky a vydanom nariadení Regionálne veterinárnej a potravinovej správy v Nitre

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre oznamuje, že Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene dňa 9. januára 2020 diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike.

Jedná sa  o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny( drobnochovateľ) – kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra.

Na základe tejto skutočnosti Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska. V pásme pozorovania o polomere 10 km od ohniska sa nachádza i katastrálne územie Bádice.

Ordinačné hodiny lekárov počas Vianočných svoatkov

Detská lekárka MUDr. Uramová 

bude medzi sviatkami ordinovať nasledovne:

23.12.2019          od 10:00 – 12:00 hod.​ vo Výčapoch-Opatovciach

27.12.2019          od 10:00 – 12:00 hod. ​vo Výčapoch-Opatovciach

od 30.12.2019 do 03.01.2020   od 07:00 – 10:00 hod.  vo Výčapoch-Opatovciach

​​​​​od 10:30 – 12:30 hod.    v Čakajovciach

Obvodný lekár MUDr. Kolenčík

oznamuje svojím pacientom, 

že od 20.12. 2019 do 02.01.2020 bude mať dovolenku.

Akútne stavy počas dovolenky budú ošetrené nasledovne:

v ambulancii Dolné Lefantovce ​​​od 07:00 – 08:00 hod.

v ambulancii vo Výčapoch–Opatovciach ​​od 08:00 – 09:00 hod.

Ambulancia zubného lekára MUDr. Dušana Bučeka

bude mať dovolenku od 20.12.2019 do 3.1.2020.

Zoznam zubných lekárov, ktorí ho budú zastupovať je na výveske v areáli
zubnej ambulancie v Dolných Lefantovciach.

Výzva vlstníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností – ZSE

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a§
11 ods. 3 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2020 .

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona c. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Oznam

Prosíme rodičov,ktorí chodia so svojimi deťmi na detské ihrisko,aby si z hygienických dôvodov so sebou nevodili svojich psov.Ďakujeme