Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Kontrola napojenosti kanalizácie v obci Bádice

Vážení spoluobčania!

Nakoľko máme opakované problémy s vypúšťaním odpadových vôd,

v sobotu 06. a 13. júna 2020 od 9:00 do 12:00 hod

vykonáme kontrolu napojenosti Vašej kanalizácie na verejnú
kanalizáciu. Budeme kontrolovať predovšetkým prietokovosť cez
revízne šachty a kontrolu napojenosti dažďovej vody na kanalizáciu.
Kontrolu vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva spolu so
starostom obce.
Preto Vás žiadame, aby ste im v súlade so zákonom a platným VZN
3/2015 umožnili vykonať kontrolu.

Ing. Stanislav Gál
starosta obce Bádice

O z n a m – MŠ Podhorany

Osobné veci detí si môžu rodičia vyzdvihnúť v Materskej škole Podhorany dňa 5.5.2020 od 7,00 hod. do 12,00 hod. Do budovy MŠ môžu rodičia vstupovať po jednom s ochranným rúškom na tvári a rukavicami.

Zápis do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Podhoranoch oznamuje rodičom detí, že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude dňa 5.5.2020 v budove MŠ Podhorany od 8,00hod. do 11,00hod.

  • k zápisu je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť
  • lekárske potvrdenie v tomto prípade nie je povinné, ale je potrebné ho dodatočne dodať  30.6.2020. V tento deň od  8,00 hod. do 11,00hod. si rodičia môžu v MŠ Podhorany aj prevziať Rozhodnutie. V prípade, ak potvrdenie nebude doručené do tohto dátumu, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt v trvaní 3 mesiacov a následne po doručení potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy

Zákonné podmienky:

Prednostne sa do materskej školy prijímajú

  • deti, ktoré dovŕšili piati rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti ktoré majú trvalý pobyt v obci Podhorany

Zápis detí sa uskutoční bez detí, zákonný zástupca dieťaťa musí mať ochranné rúško a rukavice , do budovy MŠ sa môže vstupovať len po jednom.

Zápis do 1.ročníka ZŠ Podhorany

Vážení rodičia,

Zápis do 1.ročníka ZŠ Podhorany sa uskutoční v budove Základnej školy, Sokolníky 8, Podhorany, v dňoch 15.4.2020 t. j. v stredu od 8.00 do 11.00 hod. a 16.4.2020 t. j. vo štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 hod. 

Na webovej stránke školy máte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku.

Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, čo znamená, že do školy sa dostaví LEN RODIČ, resp. zákonný zástupca dieťaťa! Rodičia budú do priestorov školy vstupovať po jednom a musia byť chránení rúškom!

Je potrebné priniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a kartičku zdravotnej poisťovne dieťaťa. V prípade potreby kontaktujte prosím zástupcu riaditeľa školy na telefónnom čisle: 0905 670 774, alebo na e-mailovej adrese: skolapodhorany@gmail.com

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 preložený

Dobrý deň prajem,

Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu je z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 preložený.

Termín zberu: z 28.3.2020 (sobota) na 20.6.2020 (sobota)

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Peter Pekar

Vedúci Dopravy

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. ⎜Korytovská 20, 951 41 Lužianky ⎜Slovenská republika

Mobile: +421 911 270 143

E-mail : ppekar@envigeos.sk ⎜Web : www.envigeos.sk

Zmena cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy

Prímestská autobusová doprava až do odvolania premáva podľa prázdninových cestovných poriadkov !!!

vzhľadom na nariadenie Vlády SR o plošnom uzatvorení všetkých školských zariadení v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou, bude prímestská autobusová doprava počnúc pondelkom 16. marca 2020 v pracovných dňoch až do odvolania premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.

Počas sobôt, nedieľ a sviatkov ostáva rozsah premávky bez zmeny.

Mimoriadne opatrenia na zamedzenie šírenia KORONAVÍRUSU

Obecný úrad Bádice pre zamedzenie šírenia koronavírusu
od piatka 13. marca 2020 až do odvolania
FUNGUJE V OBMEDZENOM REŽIME.

Na základe odporúčania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyzývame občanov, aby na úrad chodili iba v nevyhnutných prípadoch.

Bežné informácie vieme poskytnúť aj telefonicky alebo e-mailom.

V čase obmedzeného režimu sa nebudú vyberať žiadne poplatky. Nálepky na označenie smetných nádob sa budú tiež vydávať až po tomto termíne. Komunálny odpad sa bude vyvážať aj naďalej bez označenia smetných nádob. Overovanie podpisov a listín bude vykonávané iba občanom s trvalým pobytom v obci Bádice.

Prosíme občanov o zodpovedný prístup k danej situácii.

2% z dane na kultúrne a športové podujatia

Občianske združenie Jednoducho v spolupráci s Obcou Bádice ponúka možnosť prispieť Vašimi 2% z dane na kultúrne a športové podujatia
organizované obcou Bádice, čím zvýšite kvalitu organizovaných podujatí a pomôžete nám priniesť Vám a vašim ratolestiam viac kultúry, zábavy a športu.

Pre viac informácií o činnosti občianskeho združenia navštívte www.jendoducho.eu

Informácie pre prispevok 2% z dane:

Jednoducho
Adresa: K vinohradom 40, 95146 Bádice
IČO: 42205778
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK0583300000002301036428 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Pre identifikáciu príspevku Vás prosíme o odfotenie vyplneného tlačiva “ VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ alebo príslušnej časti v tlačive daňového priznania a o zaslanie fotokópie alebo fotografie na email: obecbadice@azet.sk.

Tlačivo môžete odovzdať spolu s „Potvrdením o zaplatení dane“ na obecnom úrade alebo na adrese občianskeho združenia.

Voľby do Národnej rady SR 2020

Vážení občania, v sobotu 29. februára 2020 sa v čase od 7:00 – 22:00 h v sále kultúrneho domu uskutočnia Voľby do Národnej rady SR 2020.
Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb, môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Prihlásiť sa môžu na tel. čísle 037/ 7785 202 alebo v deň konania volieb do 12:00 h u členov okrskovej volebnej komisie.