Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub dreviny.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Číslo konania: S2021/00241

Žiadateľ: Helena Sláviková

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Bádice.

Plánovaný rozsah výrubu: 1 ks orech kráľovský

Parcelné číslo pozemku: 774/19 ( k. ú. Bádice)

Požadované obdobie výrubu: do 31.10.2021

Dátum zverejnenia informácie: 29.09.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: Do 5 dní od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obecbadice@azet.sk