Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Pri komasácii pozemkov v roku 1882 sa vyčlenila nová parcela pre nový bádický cintorín, ktorý dňa 15. apríla 1883 požehnal podhoriansky farár Juraj Katona. Cintorín však dodnes nemá hlavný kríž. Bádičan Gašpar Bede mld. sa rozhodol nový kríž postaviť z vlastných prostriedkov. Nemohol som to povoliť, nakoľko si už v roku 1889 toto právo vyhradil bádičan Gašpar Bede st., a vložil do farskej pokladnice zaplatil 10 zlatých ako zálohu. Našlo sa však iné riešenie. Na starom bádickom cintoríne, ktorý bol požehnaný v roku 1800, sa zničil starý drevenný kríž z roku 1809 (zakúpil ho bádičan Svorad Hortšík a požehnal kovarský dekan František Fričovský). Na jeho miesto mohol Gašpar Bede ml. vystaviť nový veľký drevený kríž, ktorý sa natrel na zeleno. Kovový korpus sa pozlátil a dňa 17. júna som ho s povolením generálneho vikára Františka Xavera Vencela požehnal, za nechýbalo ani početné zastúpenie Bádičanov. Zdroj: RÁCZ, Štefan. Zabudnutá minulosť. Z dejín Podhorian a Bádic. Nitra: Publica Nitra, 2011. ISBN 978-8089471-09-6